Om oss

Elöverkänsligas förening i Göteborgsområdet


Vi som står bakom den här sidan är Elöverkänsligas** förening i Göteborgsområdet. Vi är en lokal förening inriktad på frågor om elektromagnetiska fält (EMF)* och hälsa i Göteborg med kranskommuner.

Vi vägleder medlemmar hur man kan:

 • skydda sig

 • minska EMF hemma

 • minska EMF från sina tekniska prylar

 • så att man får mindre symptom från nervsystemet och exempelvis kan sova.

  Vi har god kunskap om medlemmars erfarenheter av fysiska symptom från EMF och att försöka ordna sin livssituation så att den blir bättre. Denna hjälp får man än så länge sällan av vården eller kommunen för att det saknas kunskap.

  Elöverkänslighet är ett erkänt funktionshinder. Elöverkänsligas förening i Göteborgsområdet är därför medlem i Funktionsrätt Göteborg, där vi arbetar för rättigheter och stöd för funktionshindret elöverkänslighet.

  Vår lokalförening är en del av Elöverkänsligas Riksförbund i Sverige. I många frågor engagerar vi oss ihop med Elöverkänsligas förening i Västra Götaland. Men eftersom utvecklingen av EMF skiljer sig åt i storstäder har vi en lokal förening här i Göteborg. Allt engagemang i vår förening är volontärt.

  Vår webbsida har länkar till aktuell forskning, videoklipp och webbsidor som informerar om vad EMF-utvecklingen och vad den innebär för miljön och hälsan.

  * I begreppet EMF ingår allt som avger el och trådlösa fält, exempelvis trådlösa sändare (basstationer), trådlösa mottagare (mobiler), el med kablar som elbilsladdare och elkraftledningar. Dessa olika EMF-källor avger fält med olika frekvenser som nervsystemet reagerar mer eller mindre på beroende på hur känslig man är, hur höga nivåer det är och hur länge man blivit exponerad.

  ** Elöverkänslighet kallas ofta också för: strålkänslighet, mikrovågsjukan (mikrowave sickness), sensitivisering för EMF / strålning och EHS (Electric Hypersensitivity) på engelska.  Stöd oss och bli medlem här:
  Bli medlem »»


  Elöverkänsligas länsförening i Västra Götaland (via Riksförbundets kontaktformumär):
  https://eloverkanslig.org/kontakt


  Elöverkänsligas Riksförbund i Sverige:
  https://eloverkanslig.org


  Funktionsrätt Göteborg
  https://www.funktionsrattgbg.se  Kalender

  «

  Juni 2024

  »

  mo

  ti

  on

  to

  fr

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30